Pedagogik

 

 

 

Körsbärsgården

 

Montessoriförskola

 

Bygatan 1, 254 78 Domsten

 

"Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande genom erbjuda varje barn en trygg och lärorik pedagogisk miljö."

 

Vår pedagogik

 

Som grund för vår verksamhet har vi skollagen, förskolans läroplan 98/16 och Montessoripedagogiken.

 

Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande genom erbjuda varje barn en trygg och lärorik pedagogisk miljö. Lärande och lek sammanflätas i en anpassad miljö med intonande kompetenta pedagoger som tillsammans med barnen möter var dag. Hela dagen är lika viktig. Alla barn blir sedda, hörda och får tid att uttrycka sig och träna sina färdigheter.

 

Vi tror att varje barn har en inneboende kraft och vilja att utvecklas, utmanas och förändras och att vi genom vår tillrättalagda miljö, vårt förhållningssätt, verksamhetens innehåll och vår Montessoripedagogik ger varje barn bästa möjliga förutsättningar för det.

 

Copyright © All Rights Reserved korsbarsgarden.org