Personal

 

 

 

Körsbärsgården

 

Montessoriförskola

 

Bygatan 1, 254 78 Domsten

 

"Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande genom erbjuda varje barn en trygg och lärorik pedagogisk miljö."

Vår personal

 

På Körsbärsgården är vi 6 anställda i barngrupperna. Vi har en mix av olika kompetenser, vilket vi anser borgar för en trygg och meningsfull verksamhet på förskolan. Maria och Fredrik arbetar med de yngre barnen på Snäckan och Carina, Mia och Pernilla på Krabban med de äldre barnen. Christina är den som fixar i köket och städar, samt bakar med barnen.

 

Snäckan 1-3: Här arbetar Maria som är förskolechef på Körsbärsgården och även förskollärare/montessoripedagog tillsammans med Fredrik som är barnskötare.

 

Krabban 3-5: Här arbetar Pernilla som är montessoripedagog/barnskötare tillsammans med Mia som är förskollärare och Carina som är montessoripedagog/barnskötare. Carina arbetar tre dagar i veckan med de "blivande skolbarnen" i vår modul där barnen har sina arbetsstunder och äter lunch.

 

Christina städar på förskolan varje dag, har hand om lunch och mellanmål. En gång i veckan bakar hon med barnen.

 

 

Copyright © All Rights Reserved korsbarsgarden.org