Personal

"Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande genom erbjuda varje barn en trygg och lärorik pedagogisk miljö."

 

 

Vår personal

 

På Körsbärsgården är vi 6 anställda i barngrupperna, varav 2 är förskollärare och 2 montessoriutbildade. Vi har en mix av olika kompetenser, vilket vi anser borgar för en trygg och meningsfull verksamhet på förskolan. Maria och Fredrik arbetar med de yngre barnen på Snäckan och Carina, Mia och Pernilla på Krabban med de äldre barnen. Christina är den som fixar i köket och städar, samt bakar med barnen.

 

Maria: Montessoriutbildning 0-6 år från 2002. Utexaminerad förskollärare i januari 2015, med lärarlegitimation. Förskolechefsutbildning 2015/2016 via FSO (Fria förskolor). Har arbetat på Körsbärsgården sedan 2003 som montessoripedagog men även föreståndare. Arbetar som förskolechef på Körsbärsgården sedan augusti 2014. Jag ser varje barn som unikt med olika förmågor och behov och vill ge barnen pedagogiska redskap för att utveckla sin identitet, nyfikenhet och lust till lek och lärande.

 

Carina: Utbildad Montessoripedagog 0-6 år sedan 1995. Har en barnskötarutbildning i botten. Har varit med och startat upp Körsbärsgården och har sedan fortsatt mitt arbete här. Det har varit en fantastisk resa tillsammans med barn, pedagoger och föräldrar. Önskar att öka barns självständighet och ge dem en god självkänsla i en stimulerande miljö - "hjälp mig att hjälpa mig själv".

 

Mia: Förskollärare sedan 1986, och har varit på Körsbärsgården sedan 2003. Arbetar för att möta varje barn och stimulera dess utveckling och lärande.

 

Pernilla: Montessoriutbildning 0-6 år, Namex. Har jobbat på Körsbärsgården sedan 1990-talet. Pernilla är även ordförande i personalkooperativet.

 

Fredrik: Barnskötare sedan 2004. Har gått småbarnskurser i montessoripedagogik. Arbetat på Körsbärsgården sedan 2007 med ett uppehåll på två år för annat yrke. För mig är det viktigt att se varje barn som de olika individer de är.

 

Christina: Är barnskötare. Hjälper till i köket med diverse göromål samt står för städningen. Har varit på Körsbärsgården sedan våren 2012. Bakar ibland bröd eller kaka till mellanmål. Brinner för att baka och pyssla med barnen samt för allt inom trädgård och odling.

 

 

 

 

Körsbärsgården

 

Montessoriförskola

 

Bygatan 1, 254 78 Domsten

 

Copyright © All Rights Reserved korsbarsgarden.org