Verksamhet

 

 

 

Körsbärsgården

 

Montessoriförskola

 

Bygatan 1, 254 78 Domsten

 

"Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande genom erbjuda varje barn en trygg och lärorik pedagogisk miljö."

Verksamheten

Öppettider:

Vi har öppet måndag till torsdag kl 07.30-17, fredagar 7.30-16.30. Förskolan håller

stängt under helgdagar. Vi stänger fyra veckor under sommaren (v.28-31)

samt mellan jul och nyår.

 

Vår pedagogik

 

Som grund för vår verksamhet har vi skollagen, förskolans läroplanen 98/16 och Montessoripedagogiken.

 

Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande genom att erbjuda varje barn en trygg och lärorik pedagogisk miljö. Lärande och lek sammanflätas i en förberedd miljö med empatiska, kompetenta pedagoger som tillsammans med barnen upplever var dag. Hela dagen är lika viktig. Alla barn blir sedda, hörda och får tid att uttrycka sig och träna sina färdigheter.

 

Vi tror att varje barn har en inneboende kraft och vilja att utvecklas, utmanas och förändras. Genom vår förberedda miljö, vårt förhållningssätt, verksamhetens innehåll och vår Montessoripedagogik ger vi varje barn bästa möjliga förutsättningar.

 

 

Avdelningar:

Körsbärsgården består av två aveldningar, Snäckan 1-3 och Krabban 3-5. Vi har utelämning, året om, vilket innebär att barnen kommer klädda för utelek. Lämningen sker på altanen, där även Snäcakn har sin sovvila.

 

Snäckan: Består av 8-10 barn, i åldern 1 till 3 år och 2-3 pedagoger. På Snäckan läggs fokus på trygghet, rutiner och viljan att kunna själv. Miljön är anpassad efter barnen. Låga bord, små stolar och material i lagom storlek och mängd. Vi utgår från barnens behov och intressen och förbereder miljön och aktiviteterna efter det. Vi vill skapa en utmanande och tillåtande miljö.

Vi har utedagar med uppdrag och utflykter till stranden, skogen eller någon lekplats i närmiljön. Skapande verksamhet, sånger/sagor och rörelse/rytmik är återkommande aktiviteter. Vi arbetar även temainriktat, med olika områden såsom naturvetenskap och “att vara en bra kompis”. Vi vill fånga dagen och uppleva världen med alla våra sinnen.

 

Krabban: På Krabban finns 12-17 barn mellan 3 och 6 år och 2-3 pedagoger. Arbetsstunden inne börjar vid kl 9.15 för att eget arbete. Under arbetsstunden kan barnen själva välja vad de vill arbeta med. Detta kan bestå av olika praktiska eller sensoriska övningar med Montessorimaterial för att lära om språk, matematik eller historia mm, men också av skapande verksamhet såsom målning eller så kan de till exempel välja att läsa en bok eller lyssna på cd-saga.

Läsåret 2017/2018 bildar våra blivande 6-åringar en egen grupp under arbetsstunderna och lunchen tis, ons, fre 9.15-13 och håller till i modulen tillsammans med en pedagog.

En dag i veckan har vi "Mullespaning" som utgår från Friluftsfrämjandets mulleverktyg, där vi ger oss ut på spännande uppdrag i naturen. Sångstund, “Hela huset sjunger”, tillsammans med barnen på Snäckan är också en stående aktivitet. Vi arbetar temabaserat med utgångspunkt i barnens frågeställningar och intressen. De barn som går sista året har regelbundet specifika, skolförberedande aktiviteter.

 

Mat:

Vår mat beställer vi från Måltidsfabriken. På förmiddagen har vi en mysig fruktstund tillsamammns på Snäckan medan Krabban har fri frukt, vilket innebär att barnen själva väljer när de vill äta sin frukt. Barnen har med sig egen frukt varje dag. På eftermiddagen äter hela förskolan tillsammans mellanmål antingen inne på avdelningarna, ute på altanen eller nere i trädgården.

 

 

Copyright © All Rights Reserved korsbarsgarden.org